belletje

Online informatiebijeenkomst met een trainer van Conflictbemiddeling Nederland?

Meer informatie →

De MfN minimum eis is 20 dagdelen vaardigheidstraining. Dat zijn dus minimaal 10 dagen met 2 dagdelen.
Door de eerdere aanvangstijd per dag bestaat onze basisopleiding bijna 22 dagdelen.

Wij zijn transparant, voor de vaardigheidstraining zit alles in de opgegeven prijs.

Er zijn instituten die, als eerste indruk, de basisopleiding tegen een lagere prijs aanbieden waarna blijkt dat dit slechts voor een deel van de erkende opleiding van 20 dagdelen is.

Andere opleiders zoals Merlijn en ICM de verplichte kosten voor het conferentieoord.

Uiteindelijk betaalt men dan alsnog ca. € 6.000 tot wel €12.000,00.
Belangrijk dus om bij andere opleiders goed te lezen.

Circa 30% van de opleidingen bestaat uit kennisoverdracht en kan in principe online worden verzorgd. Wanneer men de theorie echter direct in de praktijk kan toepassen dan wordt deze langer onthouden en later in de praktijk beter toegepast.

De behoefte aan mediationopleidingen is klein met veel aanbieders. Sommige opleiders doen voorkomen op veel plaatsen en op verschillende data opleidingen te starten wat niet het geval is. Niet alle trainingen gaan bij die opleiders automatisch van start. Vervelend is het om op het laatste moment te horen dat een training wel doorgaat of dat u naar een andere locatie moet gaan of vervalt.
Vervelend als uw agenda daar op is afgestemd.

Wij starten al met groepjes vanaf 6 deelnemers en kunnen doorgang eerder garanderen dan anderen. Dit betekent dat bij ons in vrijwel alle gevallen de geboden opleidingen doorgaan, zo niet? Dan zit u bij ons niet ergens aan vast.

Wij werken met blokken van 2 dagen omdat wanneer de groep na een tussenpose weer bij elkaar komt vindt er en terugkoppeling plaatsvindt van het gemaakte huiswerk en opgedane ervaringen. Hier ruimen wij bewust een klein uur voor in.

Bij 10 losse dagen gaat er over het geheel teveel tijd verloren met opstarten om tot echte diepgang te komen. Wij kiezen vanuit kwaliteitsoogmerk bewust niet voor. Dat gaat dan ten koste van de kwaliteit.

3 dagdelen op 1 dag levert didactisch niet veel meer op dan 2 dagdelen. Dit omdat men een limiet heeft aan wat je aan kennis op een dag tot je kunt nemen.

Het door de MfN vereiste beginniveau is minimaal hbo/academische opleiding en/of drie jaar werkervaring op dit niveau. Neem bij twijfel contact met ons op.

Onze cursisten zijn divers en komen vanuit verschillende beroepsgroepen en organisaties. Denk aan de medewerkers bij gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, politie, defensie, rechtelijke macht, etc.
(Bedrijfs)maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, reclassering, HRM medewerkers, vertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen en verslavingszorg medewerkers en meer.
Maar ook juristen, notarissen, advocaten, (bedrijfs)artsen, psychologen, pedagogen behoren tot onze cursisten.

Soms wil iemand echt een carrière switch maken en is mediation echt heel nieuw. Voor anderen, bijvoorbeeld uit de hulpverlening, blijkt het ook een nieuwe manier van werken. De combinatie van cursisten met verschillende achtergronden wordt door onze cursisten als erg leuk ervaren. En door ons als trainers ook. Iedereen met HBO werk- en denkniveau is welkom.

Voor het ADR-register (ADR) en bij de Mediation Federatie Nederland (MfN) is de vaardigheidstraining een verplicht onderdeel en volgen daarna examens.

 • Een theorietoets plus een vaardigheidstoets bij de MfN
 • Een theorietoets bij het ADR met als eis om binnen 5 jaar een vaardigheidstoets + minimaal 15 afgeronde Mediations/bemiddelingen

Voor de MfN aantekening familie mediator is de aanvullende specialisatie familie-mediation een vereiste.

Nee, dat is geheel aan u. Ca. 1/3 van de deelnemers volgt de basisopleiding om de vaardigheden in te zetten zonder zich te registreren of als mediator op te gaan treden.

Kan voor u de combinatie van, een sinds 1997, bewezen zeer hoge waardering voor onze opleidingen met daarbij een scherpe prijsstelling kan een reden zijn?

Of dat onze trainers allen een zeer actieve eigen mediationpraktijk hebben en niet alleen docent/trainer zijn maar de praktijk in de lesruimte brengen?

Dat onze trainers wel improvisatie demo's geven en zich daarmee ook kwetsbaar durven op te stellen?

U na afronding van de opleiding met een vraag altijd kan bellen of mailen en wij ondersteuning bieden?

U onbeperkt toegang blijft houden tot het lesmateriaal, ook wanneer dit is vernieuwd?

Het STAP-buget dat eerder bij ons mogelijk was is door de overheid definitief afgeschaft en hiermee niet langer beschikbaar.

 

Waar vindt mediation plaats.
De meeste mediations, ca. 50%, betreffen familiekwesties.
( echtscheidingen, omgangskwesties en erfkwesties.)
Ca. 30% betreffen arbeidskwesties.
(re-integratie-, samenwerkings- en ontslagzaken)
De resterende ca. 20% betreffen zakelijke kwesties, burger-overheidszaken, letselschadezaken, mediation in Strafzaken (herstelrecht).

Inkomsten zelfstandigen
Veelal wordt mediation aangeboden door zzp’ers, dan wel in een samenwerkingsverband.
De uurtarieven variëren tussen de €125,00 en €250,00 per uur exclusief BTW, met uitschieters aan beide kanten van vrijwilligerswerk zonder vergoeding (buurtbemiddeling tot specialist mediators met tarieven boven de €500,00 per uur.
Uitgaande van een gemiddeld tarief van €175,00 per uur met gemiddeld 15 tot 20 declarabele uren per mediationtraject.

Om aan een modaal jaarinkomen van € 45.000 uit ondernemen te komen is er met marketing en kantoorkosten een omzet van ca. €65.000 nodig of wel 22 zaken per jaar. Dit betekent dat er iedere maand 2 mediationtrajecten binnen gehaald moeten worden. Het valt en staat met het ondernemerschap om aan deze zaken te komen. De opbouw van een praktijk vergt, afhankelijk van de grootte van het eigen netwerk en achtergrond, 6 tot 24 maanden.

Interne mediators in loondienst
Overheden en grotere organisaties hebben ook mediators in loondienst. Voorbeelden zijn de belastingdienst, defensie, UWV, Dit betreft vaak een deel van de werkzaamheden.
Vooral bij overheden is hier een groei te zien. Motief, naast een tevreden burger; cliënt; werknemer etc., is het besparen op kosten van procedures.

Marktvooruitzichten

 • De markt voor mediation groeit snel met maar een beperkt aantal mediators.
 • Rechtbanken en Gerechtshoven verwijzen veelvuldig naar mediation in kwesties waar een relationele component in zit en de wet geen antwoord op heeft. (familie, arbeid, vennootschappen etc.)
 • Sedert 2008 is er een Europese Richtlijn m.b.t. mediation
  25 bepaalt:
  De lidstaten moeten erop aandringen dat aan het grote publiek de contactgegevens van bemiddelaars/mediators en bemiddelings-/mediationdiensten ter beschikking worden gesteld. Zij dienen de juridische beroepsbeoefenaars tevens aan te moedigen hun clië
  nten voor te lichten over de mogelijkheid van bemiddeling/mediation.
 • Het Ministerie van Justitie zal gaan komen met een mediationwet die de kwaliteit van mediators verder dient te borgen. Hierbij wordt o.a. gedacht aan de bij de Rechtbank beëdigde mediator.
 • De overheid subsidieert via de Raad voor Rechtsbijstand mediation t.o.v. de advocatuur door aanmerkelijk lagere eigen bijdragen te vragen bij wie daarvoor in aanmerking komt.
 • Via de overheid wordt mediation uitgerold op duizenden af te wikkelen dossiers in Groningse aardbevingszaken en vele herstelbemiddelingszaken in de toeslagenaffaire.

Kwesties waarbij mediation ingezet kan worden

 

Arbeidsconflicten 

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ontslag

Bestuursrecht 

 • Ambtenarenzaken
 • Belastingen
 • Milieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociale zekerheid
 • Subsidies

Familierecht financieel 

 • Alimentatie
 • Boedelscheiding
 • Erfenis

Familierecht niet-financieel 

 • Echtscheiding
 • Gezag en omgang

Huurconflicten 

 • Bedrijfsruimte
 • Particulier

Overige privéconflicten 

 • Buren
 • Consumentenrecht
 • Financiële dienstverlening
 • Letselschade
 • Medisch handelen
 • Onrechtmatige daad/schade
 • Verzekeringen

Zakelijke conflicten 

 • Agrarisch
 • Automatisering
 • Bedrijfsovername en opvolging
 • Bouw
 • Contracten
 • Ontbinding rechtspersoon/einde maatschap/samenwerkingsconflicten

 

Conclusie
Het mediatorschap is een volwaardig beroep dat, ondanks het korte bestaan, een belangrijke positie heeft verworven als alternatief voor procedures.
De overheid stimuleert mediation.
De Europese richtlijn uit 2008 maakt dat, in navolging tot andere Europese landen, Nederland zal komen met een mediationwet om de kwaliteit verder te borgen voor de burger.
Er is meer dan voldoende werk voor mediators voor handen.

Buiten loondienst is eigen ondernemerschap en/of netwerk is een pré.

MfN-basisopleiding-groen-e1528635654296
SKJ
ADR-Register-Accredited-agency-150x150-e1528636888769
Print
crkbo-logo-e1528636463178
Logo-registerplein

Conflictbemiddeling Nederland scoort een 4,6 / 5 op basis van 93 beoordelingen.