belletje

Online informatiebijeenkomst met een trainer van Conflictbemiddeling Nederland?

Meer informatie →

Opleiding Overheidsmediation

Mediation in het publieke domein

Inhoud van deze opleiding

Het publieke domein is de dagelijkse ontmoetingsplaats van meerdere partijen: burgers en bedrijven, organisaties en instanties. Al deze partijen hebben verschillende belangen. De individuele en collectieve belangen zijn soms gezamenlijk, maar even zo vaak tegengesteld aan elkaar. Daar waar de individuele belangen raken aan de collectieve is er een taak voor de overheid. Zo’n complexe interactie van verschillen geeft veel mogelijkheden maar leidt tegelijkertijd, soms onbewust en ongewild, tot gedoe en lastige afwegingskaders. Soms zelfs tot conflicten. Het omgaan met dergelijke belangentegenstellingen behoort tot de dagelijkse realiteit van een ieder die werkt bij de overheid. Ontstaan er toch schier onoverbrugbare belangentegenstellingen, vaak geuit in de vorm van bezwaren of klachten, dan is de behandeling daarvan ‘gereguleerd’ door de wet. Het leidt vaak tot een uitkomst die niet altijd als ‘rechtvaardig’ wordt ervaren.

De overheid staat bij dit alles centraal. Niet alleen omdat zij aanspraak maakt op ‘regie’ in dergelijke processen, maar vaak zelf ook deelnemer/onderdeel is van de belangentegenstelling. Tegelijkertijd wordt ook van de overheid verwacht dat deze de burgers, bedrijven en instellingen juist zoveel mogelijk betrekt bij de complexe interactie van verschillen.

Om overheid en burger er samen uit te laten komen is meer nodig dan alleen het op een juridisch correcte wijze doorlopen van een wettelijk gereguleerde geschillenprocedure. Je zou ook moeten kijken naar hoe die conflicten nu eigenlijk ontstaan en hoe het behandelen van die conflicten (of juist niet behandelen) leidt tot allerlei gevolgen in die openbare ruimte.

Dit vergt inzicht en vaardigheden die net weer anders zijn dan bij ‘gewone’ mediation-processen.

 

Voor wie

Deze training overheidsmediation is van belang voor iedereen in dienst bij de (centrale of decentrale) overheid of andere daaraan gelieerde instellingen en organen. De opleiding is met name geschikt voor (interne) mediators en procesbegeleiders die werkzaam zijn binnen de overheid en veel contact hebben met burgers, bedrijven en andere overheden. Mediation komt steeds vaker voor binnen de overheid, temeer omdat de wetgever dit uitdrukkelijk voorstaat! Het is een effectieve methode die niet alleen leidt tot minder juridische procedures maar het kan tevens leiden tot groei op persoonlijk vlak en binnen de organisatie zelf. De politiek en de Nationale Ombudsman verwijzen er dan ook met een zekere regelmaat naar.

De opleiding kan worden gevolgd als specialisatie op de 2 daagse training conflictbemiddeling of de basisopleiding mediation, maar ook als u in een andere bemiddelende rol met of bij de overheid als partij van doen hebt bent u welkom. Dit betekent dat niet alle deelnemers mediators zijn, maar soms juist opdrachtgevers of afgevaardigden die overheidsorganen vertegenwoordigen in mediation.

Trainer

Gjalt Schippers
ADR full certified mediator (overheid- en bestuursrecht).Trainer/docent bestuursrecht o.a. bij Ministerie van Justitie/Sociale Zaken en werkgelegenheid, permanente educatie voor gerechtsdeurwaarders, gemeentelijke diensten, Academie voor wetgeving, Raad voor de Vergunningbetwisting (Vlaanderen) e.a.; auteur diverse artikelen o.a. Tijdschrift Conflicthantering, Sociaal Bestek, Nederlands Juristenblad, OCMW-visies. Boekpublicaties: Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht, Implementatiepocket 4e tranche Awb, Bruggenbouwers, het verbindende werk van mediators; Bestuurslid NMv; (mede-) Voorzitter van de regionale Platforms verhaal, terug- en invordering Oost en Zuid Nederland.

Voorzitter van de landelijke bezwarencommissie bij de RvR inzake geschillen van en over mediation en mediators, gerechtstolken en vertalers, bewindvoerders; beschermingsbewind en schuldsanering. Lid Algemene Kamer bezwarencie. gemeente Putten. Voorzitter Geschillencommissie gemeente Nieuwegein. Voorzitter bezwarencie. gemeente Lelystad

Doel

- Weten waar binnen de relevante regelgeving praktische toepassingsruimte zit om (vormen van) mediation als methode voor het overbruggen van belangentegenstellingen in te kunnen zetten
- Een weloverwogen keuze maken uit het scala aan conflicthanteringsmogelijkheden
- Deelnemers benaderen en betrekken bij de belangentegenstelling
- Het proces van pre-mediation naar mediation kennen en dat weten te hanteren
- Conflictdynamiek herkennen en de daarbij horende vaardigheden toepassen
- De juiste interventies toepassen in het kader van belangentegenstellingen

Inhoud

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding:

  • De overheid als een bijzondere conflictpartner
  • Het publieke domein als ontmoetingsplaats voor diversiteit en de spanning die dat oproept
  • Wie zijn de spelers, wat is de plaats van conflictbehandeling. Wat is daarin het speelveld voor mediation en welke andere vormen daarvan treffen we aan. Denk aan mediation overheid-burger, beleidsbemiddeling (participatieprocessen/NIMBY), mediation in strafzaken en buurtbemiddeling, interne conflicten tussen overheids-stake-holders en/of bestuurders.
  • Dialoog als vorm van verbindende communicatie tussen burger en overheid
  • We kijken met de systeembril naar de verschillen, hun dynamiek en de conflicten die daaruit voortkomen
  • We verkennen de toepassing van vormen van mediation als proces in grote projecten en met grote groepen mensen(multi level, multi problem)
  • Hoe kan deze, op belangen-georiënteerde, aanpak worden ingebed in de publieke besluitvorming?
Studiebelasting & Tijd

De specialisatie betreft 3 dagen verdeeld over 1 à 2 maanden afhankelijk van vakanties. We beginnen deze dagen om 10.00 uur en sluiten af om 17.00 uur. 
Tussentijds is de studiebelasting ca 1 dagdeel per lesdag.

Leermethode

Deelnemers brengen eigen praktijksituaties en dilemma’s in en werken die met behulp van theoretische kaders, zelfanalyse, discussies en brainstormen, oefeningen en ervaringsleren uit. Hiermee verdiepen de deelnemers in een veilige omgeving hun kennis en vaardigheden op dit terrein. Zo leert u meer over de inzet van (vormen van) mediation bij de overheid.

Kosten

De kosten voor deze 3 daagse opleiding bedragen € 1.750,00 BTW vrij, excl. literatuur ca.€ 46,41 incl. 9% BTW, inbegrepen zijn de reader, locatie, lunches, kosten accreditatie MfN en ADR, het certificaat en de aanmelding bij de Mediation federatie Nederland.

Leertraject Basisopleiding + Specialisatie Overheidsmediation

Heeft u de basisopleiding mediation nog niet gevolgd? Dan bieden wij een compleet leertraject met een aantrekkelijke korting. Tussen beide opleidingen is er gelegenheid tot het doen van de examens om vervolgens de specialisatieopleiding tot overheidsmediator te volgen. Ook is het mogelijk de vaardigheidstrainingen beide te volgen en later de examens af te leggen.
De 18 PE punten blijven geldig en kunnen na het afleggen van de examens bij de MfN worden bijgeschreven.

De korting bedraagt dan voor beide opleidingen samen € 250,00 op het totale cursusgeld.
Basisopleiding  + Specialisatie overheidsmediation totaal 13 trainingsdagen € 5.650,00

Inschrijven kan via het keuzeformulier van een gekozen basisopleiding.

Voorjaar 2024 Najaar 2024 Inschrijven
Dinsdagen
28 mei 2024
11 juni 2024
2 juli 2024
Vrijdagen
22 november 2024
13 december 2024
17 januari 2025
Inschrijven →

Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn

Overheidsmediation: een vak apart

Het komt soms voor dat er een conflict ontstaat tussen overheid en burger. Het is voor beide partijen van belang dat zo’n situatie op een goede manier wordt opgelost. Speciaal voor dit soort situaties bestaat ‘overheidsmediation’. Het is belangrijk om u te realiseren dat overheidsmediation toch weer heel anders is dan een ‘gewone’ bemiddeling. De specialisatie leert u omgaan met de processen, regels en cultuur die binnen de overheid gelden. Met deze kennis heeft u de juiste bagage om conflicten succesvol af te kunnen bemiddelen.

Overheidsmediation bij Conflictbemiddeling Nederland

Tijdens onze overheidsmediation specialisatie neemt u cases uit de praktijk mee. Samen met de trainer(s) en medecursisten zult u ontdekken hoe overheidsmediation het beste ingezet kan worden in verschillende situaties. U leert als in- of externe mediator om te gaan met uw onafhankelijke procesrol, zodat u beide partijen gelijkwaardig kunt behandelen. Hoe zo’n trainingsdag er precies uit ziet?

Specialisatie overheidsmediation volgen?

Heeft u de basisopleiding tot mediator gevolgd? En ziet u een specialisatie in overheidsmediation wel zitten? Onze ervaren trainer(s) brengen u graag de fijne kneepjes van het mediationvak bij. Schrijf u vandaag nog in of vraag meer informatie aan.

MfN-basisopleiding-groen-e1528635654296
SKJ
ADR-Register-Accredited-agency-150x150-e1528636888769
Print
crkbo-logo-e1528636463178
Logo-registerplein

Conflictbemiddeling Nederland scoort een 4,6 / 5 op basis van 93 beoordelingen.