belletje

Online informatiebijeenkomst met een trainer van Conflictbemiddeling Nederland?

Meer informatie →

Video opname

Opnamen met acteurs en professionele opname-apparatuur

Video opname voor het examen bij het MFN of ADR register

Heeft u de basisopleiding tot mediator afgerond, heeft u het theorie-examen behaald en wilt u zich als mediator laten opnemen in het MfN of het internationale ADR mediation register? Om geregistreerd te worden moet u eerst uw vaardigheden laten toetsen via een assessment. Dit assessment kunt u op locatie (bij INTOP) doen, in de vorm van een rollenspel, maar ook heel eenvoudig met een video die u bij ons laat opnemen. Op onze opnamedagen kunt u een opname laten maken met acteurs.

Wilt u eerst oefenen, dan is voorafgaand aan de opnamedag de Interventie & Techniekendag geschikt om voor te bereiden op de opname. De opname stuurt u op naar INTOP, waar uw technieken worden beoordeeld. Als uw beoordeling positief is, kunt u zich in het register laten opnemen. Deelnemers aan onze basisopleiding kunnen hierbij verzoeken om een van onze Instituut-assessoren. Voor het ADR-Register zijn wij gerechtigd te examineren.

Voor wie

Deze video-opname dagen zijn bedoeld voor iedereen die de basisopleiding tot mediator heeft gevolgd en wie een video wil opnemen ter beoordeling om te worden opgenomen in het MfN register of het ADR Internationaal register.

Door wie

U wordt ontvangen door onze  cameraman en  ons vast team van professionele assessment acteurs.

Opzet

Bij inschrijving maakt u een keuze uit de navolgende kwesties om te behandelen:

- Arbeidskwestie
- Familiekwestie (geen echtscheiding)
- Zakelijke kwestie
- Burenkwestie.
- De opname voor INTOP bedraagt 40 minuten en voor het ADR-register 45 minuten + zelfreflectie.

U bent 10 minuten voor aanvang aanwezig en na afloop is er ca. 10 minuten beschikbaar voor feedback van de acteurs.

Let op:
Het is de taak van de deelnemer zelf om te beoordelen de video in te zenden voor het examen. Trainers van Conflictbemiddeling Nederland kunnen hier geen advies of proefbeoordeling geven. Dit mede omdat zij hetzij als instituut-assessor bij INTOP optreden, dan wel namens het ADR register de video-audit uitvoeren. Het vooraf zien van de video is hierbij niet toegestaan.

Criteria assessment intop

Vertrouwen wekken
Blijkt de mediator in staat te zijn een respectvolle en vertrouwenwekkende werkrelatie met de deelnemers op te bouwen?
- Beroepsethiek: behandelt de mediator de deelnemers op een professionele wijze met inachtneming van het mediation- reglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator?
Onpartijdigheid, (machts)ongelijkheid hanteren
blijkt de mediator in staat te zijn beide deelnemers onpartijdig te behandelen, zodat ze op gelijkwaardige wijze kunnen participeren, ongeacht hun eventuele machtsongelijkheid?
Motiveren tot mediation
Richten op gezamenlijke inspanning: blijkt de mediator in staat te zijn de deel- nemers te stimuleren zich gezamenlijk in te spannen en samen te werken?
Motiveren tot mediation
Zelfbeschikking van de deelnemers bevorderen (i.p.v. zelf directief handelen): blijkt de mediator in staat te zijn de deelnemers te stimuleren het proces steeds meer in eigen hand te nemen en aan hun eigen wensen aan te passen?
Onderlinge communicatie Begrip bevorderen
Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de deelnemers onderling beter gaan communiceren en dat hun wederzijdse begrip toeneemt?
Onderlinge communicatie Conflicten en emoties hanteren
Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de deelnemers op een productieve wijze kunnen omgaan met conflicten en emoties?
Agenda en Procedures
Blijkt de mediator in staat te zijn om ervoor te zorgen dat het mediationproces volgens heldere en duidelijke procedures, op een gestructureerde wijze voortgang maakt?
Conflictkwesties behandelen Conflictkwesties verhelderen en vaststellen
Blijkt de mediator in staat te zijn om voor de deelnemers een kader te scheppen waarbinnen ze de benodigde informatie kunnen opsporen en een helder beeld krijgen van de eigenlijke conflictkwesties?
Conflictkwesties behandelen Onderliggende belangen inventariseren
Geeft de mediator blijk van zijn vermogen om de deelnemers te helpen onderliggende processen bespreekbaar te maken en hun onderliggende belangen te exploreren?
(Optioneel) Conflictkwesties behandelen Creatieve oplossingen zoeken en hierover besluiten nemen
Geeft de mediator blijk van zijn vermogen om de deelnemers creatieve opties te laten verzinnen en heldere oplossingen te 2 laten vinden voor hun belangrijkste conflict- kwesties en hierover overeenstemming te laten krijgen in door beide deelnemers gedragen besluiten?

Meer informatie Eindtermen Video-assessment INTOP (MfN register)

Video opname & assessment

Ons uitgangspunt is kwaliteit! Geen webcams, maar professionele opname-apparatuur. Voor de opname zijn acteurs aanwezig. De video-opname die wordt gemaakt voldoet technisch aan de criteria voor het video assessment van zowel de MfN als het ADR-register. U ontvangt nog op dezelfde dag de opname. Na ca. 2 weken ontvangt u van ons feedback over de opname met desgewenst telefonisch overleg.

Tijden

- Totale duur per opname is ca. 40 tot 60 minuten
- Voorkeurstijden kunt u aangeven
- Wij verzoeken 15 minuten voor aanvang van de opname aanwezig te zijn

Kosten

- per opname € 420,00 BTW vrij
- oud deelnemers uit onze basisopleiding geldt een korting van 10 %, kosten € 378,00 BTW vrij

- Pakket bestaande uit 1 oefendag en een video-opname op de daarop volgende dag €945,00 BTW vrij.
oud deelnemers uit onze basisopleidingen 10% korting = € 850,50 BTW vrij

- Kosten ADR examen afgenomen door Conflictbemiddeling Nederland € 525,00 BTW vrij

De video-opnamedagen

Heeft u de basisopleiding voor mediator afgerond en heeft u ook het theorie-examen behaald? Dan is het tijd om de volgende stap te nemen: registratie in het MfN register of het internationale ADR register. Aan de eerste eisen voor registratie heeft u al voldaan; het volgen van de basisopleiding en het behalen van het theorie-examen. Stap 3 is het assessment. Bij ons regelt u de opname van een professionele video heel eenvoudig.

Locaties:

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer
Strandboulevard 3, 3882 RN Putten - Google

Van der Valk Hotel Assen
Balkenweg 1, 9405 CC Assen - Google

2 daags pakket € 945,00*
Bestaande uit 1 voorbereidingsdag en op dag een video-opname met professionele acteurs.

*Oud cursisten uit onze basisopleiding 10% korting

Datum - locatie Plaatsen vrij Inschrijven
18 april 2024 - donderdag - Putten Nog opnametijden beschikbaar Boek een tijd →
22 mei 2024 - woensdag - Assen Nog opnametijden beschikbaar Boek een tijd →
3 juli 2024 - woensdag - Assen Nog opnametijden beschikbaar Boek een tijd →
21 september 2024 - zaterdag -Putten Nog opnametijden beschikbaar Boek een tijd →
12 november 2024 - dinsdag -Assen Nog opnametijden beschikbaar Boek een tijd →

MfN / ADR register assessment met persoonlijke begeleiding

Wilt u eerst een voorbereidingsdag, dan kan dit ook. De Interventie & Techniekendagen zijn daar bij uitstek voor geschikt. Maximaal 6 deelnemers en onder begeleiding met een ervaren trainer de gehele oefenen. Er is dus veel ruimte voor persoonlijke begeleiding! Wel zo prettig, want een mediationgesprek voeren met acteurs terwijl u gefilmd wordt, kan soms wat spanning geven. Daarnaast ontmoet u een aantal andere deelnemers, die ook van andere opleidingsinstituten kunnen komen. Dit biedt een mooie kans om ervaringen uit te wisselen.

MfN / ADR register assessment op laten nemen?

Bent u toe aan de volgende stap en wilt u bij ons een assessment-video laten opnemen? Schrijf u in of vraag meer informatie aan. We helpen u graag op weg naar uw carrière als mediator.

ADR Examinering video opname

Conflictbemiddeling Nederland is een erkend examen instituut voor het ADR-International Register (ADR). Onze assessoren beoordelen uw video en de uitslag inclusief het Proces-Verbaal met de uitslag, bevindingen en aanbevelingen ontvangt u van het ADR. De doorlooptijd bedraagt uiterlijk 3 weken. U ontvangt na aanmelding een uitnodiging om per we-transfer of middels een YouTube / Vimeo link uw video in te sturen.

- Kosten ADR examen afgenomen door Conflictbemiddeling Nederland € 425,00 BTW vrij,
- voor deelnemers aan onze basisopleiding mediation geldt een korting van 30%, kosten € 297,50 BTW vrij

MfN-basisopleiding-groen-e1528635654296
SKJ
ADR-Register-Accredited-agency-150x150-e1528636888769
Print
crkbo-logo-e1528636463178
Logo-registerplein

Conflictbemiddeling Nederland scoort een 4,6 / 5 op basis van 93 beoordelingen.