Nieuws

Lees het laatste mediation-nieuws hier.

28-10-2018 Informatiebijeenkomst ADR op 26-11-2018 (gratis)

Op 26 november 2018 is Robert Tettelaar namens ADR International Register bij ons aanwezig en bent u welkom om op de hoogte te worden gebracht over het Register, het initiatief ADR Platform, de erkenning door de Raad en andere aspecten.
De aanvang is 10.00 uur, aanmelden is verplicht, maximaal 10 plaatsen.

27-10-2018 Nu ook onze basisopleidingen in Zeist

Vanaf dit najaar bieden wij ook basisopleidingen aan in Huis te Heide, nabij Zeist.

Startdata:
11 december 2018  inschrijven –>> 
26 maart  2019        inschrijven –>> 

Locatie: Landgoed Oud-Zandbergen (Zeist)
Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide

Wij hervatten de samenwerking met Deirdre Homminga als ervaren trainer en mediator na eerder enige jaren gezamenlijk opleidingen te hebben georganiseerd. Een waardevolle uitbreiding van ons team.

Eigenaar Edumonde Coaching, Training & Mediation in Goirle; ADR-Full Certified Mediator; ADR-Full Certified Conflict coach; ADR- Full Certified Master Negotiator; Raad voor Rechtsbijstand (RvR) mediator bij echtscheiding- en, omgangsbemiddeling; Trainer en mediator sinds 2000.

Meer informatie –>>

 

25-10-2018 Extra Specialisatie Familiemediation voorjaar 2019 in Zeist

Onze succesvolle 8 daagse specialisatie Familiemediation in het voorjaar 2019 is dit jaar al volgeboekt.
Om die reden bieden wij deze opleiding nu ook aan in in Huis te Heide, nabij Zeist.

Data: 7 & 8 mei / 28 & 29 mei / 11 & 12 juni / 2 & 3 juli 2019
Data: Vanaf dit najaar bieden wij ook basisopleidingen aan

Data:
 7 & 8 mei / 28 & 29 mei / 11 & 12 juni / 2 & 3 juli 2019    inschrijven –>> 

Locatie: Landgoed Oud-Zandbergen (Zeist)
Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide (Zeist)

 

Trainer: Deirdre Homminga als ervaren trainer en mediator na eerder enige jaren gezamenlijk opleidingen te hebben georganiseerd. Een waardevolle uitbreiding van ons team.

Deirdre Homminga
Hoofdtrainer Centraal Nederland Conflictbemiddeling.nl; Eigenaar Edumonde Coaching, Training & Mediation in Goirle; ADR-Full Certified Mediator; ADR-Full Certified Conflict coach; ADR- Full Certified Master Negotiator; Raad voor Rechtsbijstand (RvR) mediator bij echtscheiding- en, omgangsbemiddeling; Trainer en mediator sinds 2000.

 

 

mr. Lieke Zwanenburg
(Gastdocent) Juridische aspecten; Advocaat-Scheidingsmediator bij De Horst Scheidingsadvocaten en Mediators; lid Vereniging van Familierecht Advocaten & Scheidingsmediators (vFAS); docent Nyenrode Business Universiteit; docent Windesheim Hogeschool; auteur ‘Best Practice Guides – Echt scheiden’

 

Meer informatie –>>

 

2-10-2018 Oprichting ADR Platform voor onafhankelijke geschilleninstanties

Het ADR platform is een initiatief van het ADR-register waar de vraagkant voor proffesionals bij geschillen wordt gefaciliteerd.
De heer prof. dr. J.B.F. (Hans) Mulder wordt voorzitter van ADR Platform.
Meer informatie –>>

27-9-2018 Laatste nieuws over de 8 daagse familiespecialisatie (ADR & MfN 48 pnt)

OPLEIDING FAMILIEMEDIATION

De data voor de ADR & MfN geaccrediteerde familiespecialisatie opleiding van september zijn gewijzigd naar:

11 & 12 oktober 2018
1 & 2 november 2018
22 & 23 november 2018
20 & 21 december 2018
alle dagen van 10:00 – 17:00 uur
De opleiding start gegarandeerd, er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Een intensieve opleiding met maximaal 8 deelnemers en 2 trainers in een veilige setting.

KORTINGEN

Korting 10 % wie eerder onze basisopleiding heeft gevolgd*
Korting 10 % p.p. bij 2 inschrijvingen
Korting 15 % p.p. bij 3 inschrijvingen

Meer informatie –>>                Direct inschrijven –>>

25-9-2018 Laatste nieuws over het 2 jarig ADR geaccrediteerd mentorschap

Bij het ADR-register is het al mogelijk om in plaats van een assessment middels een tweejarig mentorschap te komen tot de status full certified mediator. Maar ook wie MfN mediator is of de ADR full certified status al heeft kan bij de start van een praktijk behoefte hebben aan ondersteuning van een proffesional.
De kosten en mogelijkheden staan vanaf heden op de site onder opleidingen – mentorschap –>

28-8-2018 Gaat het mentorschap de video-assessments vervangen?

Wij merken een grote belangstelling voor het mentorschap. De vraag is groot en veel mensen zien het assessment als een kunstmatige momentopname met een hoog subjectief gehalte. Ook sluit het mentorschap aan bij het idee van voormalig minister Van der Steur dat beginnende mediators starten onder de vleugels van een ervaren mediator. Bij het ADR-register is het al mogelijk om in plaats van een assessment middels een tweejarig mentorschap te komen tot de status full certified mediator. Zou dit ook voor de MfN gaan gelden? Vanaf september bieden wij een beperkt aantal mensen een tweejarig mentorschap aan. Bij interesse kunt u het contactformulier invullen.

24-6-2018 Nu ook onze basisopleidingen in Rotterdam

Vanaf dit najaar bieden wij ook basisopleidingen aan in Rotterdam.
Tweemaal per jaar op vrijdagen een zaterdagen.

Startdata:
5 oktober 2018
22 februari 2019

Locatie: Bilderberg parkhotel,
Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam, Zuid-Holland

 

Wij heten Ton Boeijen als ervaren trainer en mediator van harte welkom in ons team.

Ton is onze hoofdtrainer Zuid-West Nederland Conflictbemiddeling.nl; MfN Registermediator; Mediator bij het Ministerie van Defensie; gedragstrainer; trainer psychologie en communicatie
Specialisatie in familiemediation; arbeidsmediation; groepsmediation; onderwijs. Mediator in strafzaken; mediator t.b.v. overheid/interdepartementaal; CRKBO geregistreerd, Masteropleiding Mediation;

Meer informatie –>>

20-6-2018 Voor het eerst in 5 jaar voeren wij prijsverhogingen door

Ingaande 1 september 2018 bedragen de kosten van:

10 daagse basisopleiding mediation in Drenthe op eigen locatie wordt € 3.150,00 (was € 2.950,00) BTW vrij

10 daagse basisopleiding mediation in Zuid-Holland externe locatie, Bilderberg Parkhotel Rotterdam
€ 3.350,00 (ongewijzigd) BTW vrij

Tot 1 september 2018 kan er, ook voor latere startdata, worden ingeschreven tegen de kostprijs van de opleiding.
Meer informatie basisopleidingen –>>

12-4-2018 Raad voor Rechtsbijstand verleent ADR-mediators toegang

Het ADR Register bericht ons dat met de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) afspraken zijn gemaakt m.b.t. de erkenning van ADR Register per 1 januari 2019.
De Raad heeft voorwaarden gesteld met betrekking tot (1) het afgeven van de erkenning per genoemde datum en (2) het in stand houden van de erkenning.
ADR Register heeft de Raad bevestigd in te stemmen met de voorwaarden en de uitvoering ervan toegezegd.

2.
ADR Register is onderdeel van Global Network Group. Global Network Group is in maart 2018 erkend (besluit CIBG/Egi/24373.2) door de Minister van Volksgezondheid Welzijn Sport (VWS) als WKKGZ geschilleninstantie (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg).
Door ADR Register gecertificeerde practitioners hebben toegang tot de geschilleninstantie als klachtinformateur, klachtbemiddelaar/mediator, geschillenfunctionaris.

3.
Met betrekking tot beide erkenningen zullen wij als ADR erkend opleidings- en exameninstituut u over de verdere gang van zaken informeren.

4.
Hierop vooruitlopend:
De erkenning regelt dat ADR full certified mediators zich aanvullend kunnen inschrijven bij de Raad. Hiervoor zal de mediator moeten voldoen aan de Inschrijfvoorwaarden. De Inschrijfvoorwaarden zijn voor alle mediators gelijk; er worden aan ADR mediators geen andere eisen dan aan MFN mediators, en omgekeerd. Nieuw zal zijn dat de mediator of MFN registermediator of ADR full certified mediator zal moeten zijn; hiermee ontstaat tussen ADR Register en MFN een gelijk speelveld. De bij de Raad ingeschreven ADR full certified mediator krijgt de subtype-titel ‘ADR certified courtmediator’ en wordt ook onder deze titel zichtbaar in het openbare register.

Vraag meer informatie over registratievoorwaarden ADR-register –>>

28-2-2018 Conflictbemiddeling.nl ontvangt positieve audit verklaring van MfN / SKM

Auditverklaring

Het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), onderdeel van de Mediatorsfederatie Nederland, verklaart dat er op 27 oktober 2017 een audit heeft plaatsgevonden bij Conflictbemiddeling.nl – (Edumonde Mediation Opleidingen).
Het bestuur van de SKM heeft op 28 februari 2018 de audit van de door Conflictbemiddeling.nl aangeboden basisopleiding mediation formeel goedgekeurd op grond van de definitieve auditrapportage.

De goedkeuring is afgegeven voor de duur van vijfjaar

15-1-2018 Edumonde Mediation Opleidingen gaat op in Conflictbemiddeling.nl

15-1-2018 Edumonde Mediation Opleidingen is per 1-1-2018 overgenomen door Conflictbemiddeling.nl, onderdeel van Menke & Van der Poel mediation V.O.F.
Sedert enige jaren werden de mediationopleidingen van Edumonde al uitgevoerd door Conflictbemiddeling.nl. Beide opleidingsinstituten bestaan sedert de eind jaren negentig vanaf het begin van mediation in Nederland.

De opleidingen van Conflictbemiddeling.nl zijn geaccrediteerd door de Mediators Federatie Nederland en ADR-International Register en het instituut staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

10-1-2018 Bijna 3000 strafzaken verwezen naar mediation

Den Haag, 10 januari 2018,

Bron: Rechtspraak.nl

Rechters en officieren van justitie hebben vorig jaar in 2977 rechtszaken de betrokkenen naar een mediator verwezen, om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurde het vaakst in familiezaken (1668) en in strafzaken (946). Opvallend is dat in strafzaken het vaakst overeenstemming werd bereikt: in 76 procent van de zaken eindigde de mediation succesvol. In totaal (in alle rechtsgebieden) komen de partijen er in 60 procent van de mediationtrajecten samen uit.

OPVALLENDE STIJGING STRAF

In 2017 was een opvallende stijging te zien in het aantal strafzaken waarin de rechter of officier van justitie koos voor doorverwijzing naar de mediator. In 2016 waren het er nog 600, het jaar daarna 946: een toename van ruim 50 procent. Die stijging is een direct gevolg van de landelijke invoering van mediation in strafrecht. Na 3 jaar succesvol experimenteren bij 6 rechtbanken is het in 2017 bij alle rechtbanken en gerechtshoven mogelijk geworden om strafzaken aan de mediator voor te leggen. Op 21 december heeft de Tweede Kamer bij de stemming over de begrotingsbehandeling ervoor gezorgd dat daar ook dit jaar financiering voor komt.

SUCCESCIJFERS STRAF

Verdachten en slachtoffers bereiken ook vaker overeenstemming tijdens mediation dan mensen en organisaties die partij zijn in een civiele of bestuursrechtelijke zaak. Rechter Judith Uitermark (landelijk ZM-coördinator Mediation in Strafrecht en lid van de Expertgroep Maatwerk en Mediation) denkt dat dit komt door de strenge selectie die voorafgaat aan het mediationtraject. ‘Van alle verwijzingen door het Openbaar Ministerie of de rechter gaat, na nader onderzoek door de mediationbureaus van de rechtbanken en hoven, uiteindelijk tweederde van de zaken door naar de mediator. Daar komen slachtoffer en verdachte met elkaar in gesprek. De hoge slaagcijfers laten zien dat verdachten en slachtoffers die besluiten deel te nemen aan mediation, een goed beeld hebben van wat ze kunnen verwachten.’

MINDER FAMILIE EN JEUGD

Hoewel civiele familie- en jeugdzaken nog steeds meer dan de helft van de verwijzingen beslaan, is daar wel een daling te zien (1668 zaken in 2017 ten opzichte van 1909 in 2016). ‘Ik denk dat daarbij een rol speelt dat er sprake is van een algehele daling van het aantal familie- en jeugdzaken; bij minder zaken zijn er minder verwijzingen. Ook zien we vaker dat mensen voorafgaand aan een rechtszaak al een vorm van bemiddeling geprobeerd hebben. Als die is mislukt, zien ze mediation tijdens de rechtszaak vaak niet meer zitten,’ aldus Uitermark.

Close
Go top Met
gemaakt door
Burggraaf Media